PHUN XĂM

Xóa Xăm Mày / Lẻ

JT

Phun Nốt Ruồi Phong Thủy

JT

Phun Môi

JT

Phun Mí Mở Tròng

JT

Phun Mí Dưới

JT

Phun Mày

JT

Phun Hồng Nhũ Hoa

JT

Hairstroke Kết Hợp Ombre

JT

Hairstroke

JT

Điêu Khắc Mày

JT

Điêu Khắc Kết Hợp Phun Đuôi

JT

Điêu Khắc Kết Hợp Ombre

JT
JT
JT
0985.777.777