HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH (cập nhật 17 giờ 00 phút, ngày 05/5/2021)

Ghi chú:

Đối với những trường hợp người về Từ BV Nhiệt Đới Trung ương cơ sở Đông Anh:

- Nếu vẫn còn trong thời gian theo dõi 14 ngày->cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm;

- Nếu đã qua 14 ngày -> cách ly tạm thời tại nhà và lấy mẫu XN, nếu kết quả âm tính thì giải tỏa

* Mốc tính từ ngày cuối cùng rời khỏi bệnh viện


JT
JT
0985.777.777