PHẪU THUẬT

Ghép Nướu

JT

Nhổ Răng Thường

JT

Nhổ Răng Khôn

JT

Nhổ Răng Bằng Máy Piezo – Răng Mọc Lệch

JT

Nhổ Răng Bằng Máy Piezo – Răng Thường

JT

Nhổ Răng Bằng Máy Piezo – Răng Mọc Ngầm

JT

Nhổ Răng Bằng Máy Piezo – Răng Mọc Lệch, Ngầm

JT

Nhổ Răng Bằng Máy Piezo – Răng Khôn

JT

Nhổ Răng Bằng Máy Piezo – Răng Mọc Sát Dây Thần Kinh

JT

Nâng Xoang Kín

JT

Nâng Xoang Hở

JT

Mài Xương Ổ Răng

JT
JT
JT
0985.777.777