PHỤC HÌNH IMPLANT

HCD Toàn Hàm Với Răng Sứ Nano (All on 6 & Zycoma)

JT

HCD Toàn Hàm Với Răng Sứ Full Zirconia (All on 4)

JT

HCD Toàn Hàm Với Răng Sứ Full Zirconia (All on 6 & Zycoma)

JT

Phục Hình Răng Sứ Thẩm Mỹ Trên Implant - Bảo Hành 10

JT

Trồng Răng Implant Dentium Kết Hợp Hàm Tháo Lắp Nam

JT

Hàm Tạm Trên Implant

JT

Răng Sứ Full Zirconia Trên Implant

JT

Răng Sứ Kim Loại Trên Implant

JT

Ht Implant Khác: Multi Abument Trên Implant

JT
JT
JT
0985.777.777