TIÊM TAN MỠ

Tiêm Tan Mỡ Má

JT

Tiêm Nhỏ Lưng Cổ

JT

Tiêm Nhỏ Hông Bụng Sau

JT

Tiêm Nhỏ Đùi

JT

Tiêm Nhỏ Bắp Tay

JT

Tiêm Nhỏ Bắp Chân

JT

Tiêm Mỡ Nọng Cằm

JT

Tiêm Mỡ Bụng Trước

JT

Combo Tan Mỡ Toàn Bụng

JT
JT
JT
0985.777.777