Lịch sử hình thành và phát triển

JT ANGEL là một BỆNH VIỆN THẨM MỸ được Bộ y tế cấp phép hoạt động theo Giấy phép Số: 265/BYT-GPHĐ.

Các mốc thời gian hình thành:

  • 17/11/2019 : Cấp giấy phép hoạt động với tên “Bệnh viên chuyên khoa PTTM Angel”
  • 01/5/2021 : BSCKI NGUYỄN HỮU TƯỜNG được BYT phê duyệt làm GĐ chuyên môn “Bệnh viên chuyên khoa PTTM Angel”
  • 29/08/2023: Bộ YT cấp Giấy phép hoạt động với tên mới BỆNH VIỆN THẨM MỸ JT ANGEL